SkolEspira

Espira har utviklet et unikt konsept for de eldste barna i barnehagen, SkolEspira, som har sin forankring i vår filosofi og legger vekt på tverrfaglig prosjektarbeid. Gjennom meningsfylte prosjekter skal skolespirene få et fantastisk siste år i barnehagen. De skal få de beste forutsetningene for livslang læring og oppleve sammenheng i overgangen mellom barnehage og skole.

Skolespirene får utdelt bok, perm, t-skjorte, sekk med diverse innhold og skolespirekort.

Skolespirene i vår barnehage driver med skoleforberedende arbeid fra kl. 09.45 – 11.00 en formiddag i uken. Vi ønsker å motivere og skape nyskjerrighet for tall og bokstaver gjennom lek og utfordringer. Barna skal også jobbe med brannvern og trafikkregler. På slutten av året har Espira en tradisjon om en felles idrettsdag for alle Espira-førskolebarn i hele Bergensområdet. Skolespiraåret avsluttes med en tur. Dette blir en dag fylt med aktiviteter og overnatting.

 

Personvern og cookies