Vårt barnesyn

Barn er fylt av fantastiske evner og egenskaper. De søker hele tiden å skape mening i samhandling med omverden. Barna i våre barnehager skal oppleve oss som deltakere i meningsskapingen i et trygt, omsorgsfullt og inspirerende miljø. Vår filosofi...

Les mer

Friluftsliv

Espira Stongafjellet er en barnehage med fokus på friluftsliv. Vi ønsker at barna skal få oppleve det mangfoldet av opplevelser naturen byr på uansett vær. Barna skal få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen samt oppleve...

Les mer

Miljøfyrtårn

Espira Stongafjellet barnehage ble høsten 2012 miljøsertifiserte. Det vil si at vi fokuserer på både arbeidsmiljø og ytre miljø (avfall, transport, energi, osv. ) Som miljøsertifiserte har vi mottatt et nasjonalt, offisielt sertifikat. Miljøsertifisering betyr at den enkelte virksomhet...

Les mer

Språk

Småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for språkutvikling. Samspill gjennom kroppsspråk og lek med lyder er en vesentlig del av måten barna nærmer seg andre mennesker på. I barnehagen skal barna få varierte og positive erfaringer med språket som et...

Les mer
Personvern og cookies