Seljebarna

Seljebarna er en 3-6 års avdeling med 19 barn og tre voksne. Vi har fokus på natur og uteliv, kreativitet og skaper glede. Naturen blir brukt flittig og vi ønsker at barna skal bli glad i å ferdes den. Vi undrer oss sammen med barna om både små og store situasjoner inne og ute. Barns medbestemmelse er også en viktig del av hverdagen vår, da barnas nysgjerrighet og ønsker blir satt i fokus. Vi er opptatt av å se barnas behov ut i fra deres ståsted både individuelt og i gruppe. Sammen ønsker vi å skape gode relasjoner og mange fine stunder som setter spor i barnas utvikling og minne.

 

 

Personvern og cookies