Lønnebarna

På Lønnebarna jobber vi mye med natur og uteliv, og bruker naturen i nærmiljøet flittig. Vi drar også mye avgårde med barnehagebilene. Kreativitet og skaperglede jobbes også mye med både ute og inne. Vi syns det er viktig å undre oss sammen med barna, og tar barns medbestemmelse på alvor gjennom å fange opp hva de er opptatt av, og tilrettelegge aktiviteter ut fra dette. Vi jobber for å skape gode relasjoner mellom barna og de voksne og barn- barn. Alle skal føle seg sett, verdifulle, trygge og tatt på alvor. Sammen ønsker vi å skape mange gode opplevelser og minner som er gode å ta med videre i oppveksten.

 

 

Personvern og cookies