Bjørkebarna

Bjørkebarna er en avdeling for barn i alderen 0-3 år. Vi er 14 barn og 4 voksne på avdelingen.

For små barn som begynner i barnehagen er det viktig med trygghet, derfor velger vi å ha et stort fokus på dette. Vi bruker tiden sammen på avdelingen, ute i barnehagen og på små utflukter for å skape vennskap og trygge relasjoner mellom både barn- barn og barn- voksen.

Dagsrytmen vår
kl. 06.30- Barnehagen åpner, levering på kjøkkenet oppe
kl. 07.30- Vi går til egen avdeling
kl. 08.00- Frokost
kl. 09.00- Utetid
kl. 11.00- Samlingsstund
kl. 11.15- Lunsj
kl. 11.45- Sovetid/ leketid for de som ikke sover
kl. 14.30- Fruktmåltid
kl. 15.00- Lek inne/ute
kl. 16.30- Avdelingene stenger, barn og voksne samles på kjøkken eller ute
kl. 17.30- Barnehagen stenger

 

Personvern og cookies