Miljøfyrtårn

Espira Stongafjellet barnehage ble høsten 2012 miljøsertifiserte. Det vil si at vi fokuserer på både arbeidsmiljø og ytre miljø (avfall, transport, energi, osv. ) Som miljøsertifiserte har vi mottatt et nasjonalt, offisielt sertifikat. Miljøsertifisering betyr at den enkelte virksomhet ved sine innkjøp, ressursbruk og avfallsreduksjon /gjenvinning tar et skritt i bærekraftig utvikling. Hovedmålet vårt for arbeidet er at barnet utvikler kunnskaper, holdninger og ferdigheter knyttet til miljøvern. I tillegg har vi etablert en utviklingsgruppe innen miljø på huset, som er ansvarlige for miljøsatsingen. Den miljøansvarlige på gruppen skal delta på kurs knyttet til miljøarbeid i barnehagen og videreformidle dette til alle ansatte.

 

Personvern og cookies