Språk

Småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for språkutvikling. Samspill gjennom kroppsspråk og lek med lyder er en vesentlig del av måten barna nærmer seg andre mennesker på. I barnehagen skal barna få varierte og positive erfaringer med språket som et kommunikasjonsmiddel, som et redskap for tenking og som uttrykk for egne tanker og følelser.

Barna lærer gjennom lek, hverdagssituasjoner og voksenstyrte aktiviteter. Vi i Espira Stongafjellet er opptatt av tidlig og god språkstimulering. Barna skal gjennom god tilrettelegging av variert, allsidig lek og felles aktiviteter utvikle god språklig og sosial kompetanse. Vi jobber med språket ved at vi voksne er tydelige ovenfor barna, vi lytter til de og hjelper med å sette ord på objekter, opplevelser og følelser. Vi skal virke som et støttende stillas for barna, hvor vi skal være der for dem og hjelpe dem på veien.

I barnehagen vår jobber vi aktivt med begrepsutvikling, lyttetrening, uttale og kommunikasjon.

 

Personvern og cookies